Vil du lave vores Logo

VoresKor.dk

Optagelser med danske kor

Bohemian Rhapsody

Rytmisk Kor Thisted og Syngørekoret sang sammen under ledelse af Lise Holm Andersen det pompøse værk Bohemian Rhapsody. De fik hjælp af fire unge musikere fra Mors.

Happy

Tølløse Privat- og Efterskole

Drive My Car

Doo Wop